Ghid de practică pedagogică în învăţământul primar

 

Lucrarea cuprinde precizări privind cadrul legal de desfăşurare a practicii pedagogice, dorind familiarizarea viitoarelor cadre didactice cu documentele normative, etapele de organizare a practicii pedagogice, modele de fişe de asistenţă, analiză şi evaluare, câteva jaloane structurale necesare conceperii unor planificări calendaristice, proiectări de unităţi de învăţare şi proiecte de lecţie şi elemente generale de desfăşurare a activităţilor extracurriculare.