Elena-Gabriela Nicuță

Asistent universitar doctor

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie

Cursuri/seminarii predate

Licență:

Psihologie experimentală – seminar, specializarea Psihologie, anul II, ZI

Psihodiagnosticul aptitudinilor  – seminar, specializarea Psihologie, anul II, ZI

Psihologia muncii –  seminar, specializarea Psihologie, anul III, ZI

Psihologie organizațională – seminar, specializarea Psihologie, anul III, ZI

Psihologia publicității – seminar, specializarea Psihologie, anul III, ZI

Proiecte

Membru în proiecte de cercetare:

Proiect „Tranziția la școala gimnazială: O abordare longitudinală care investighează factorii de risc și protectivi”, PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963, Director de proiect: prof. univ. dr. L. Diaconu-Gherasim

 

Capitole publicate:

Nicuță, E.G. & Rusu, A. (2022). Studiile randomizate controlate. În L.-R. Diaconu-Gherasim, C. Măirean, & M. Curelaru (Coord.) Metode cantitative de cercetare. Designuri și aplicații în științele sociale (pp. 136 – 160). Polirom, Iași.

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • gabriela.nicuta@uaic.ro

Alte informaţii