ABONAMENTE SCTP – decont luna octombrie 2023

Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență cu vârsta de până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care solicită decontul de abonamant SCTP pentru luna octombrie 2023, va depune, în perioada 20-29 noiembrie 2023 la Secretariatul Facultăţii, în timpul programului de lucru cu publicul, următoarele documente:

  • Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student;
  • Copie carte de identitate;
  • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport;
  • Contul IBAN la care titular este studentul;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie “conform cu originalul” și va semna.

 

Documentele necesare decontului se vor depune în original, nu şi electronic, doar de către studenţii care au achiziţionat abonamentele de la Tonetele CTP.