Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anu 2-3, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU

Şefii de grupă sunt rugaţi să aducă la Secretariatul facultăţii (în timpul programului cu publicul, afisat) carnetele de student şi legitimaţiile CFR ale colegilor, pentru a fi vizate pe anul universitar 2020-2021.

Perioada de vizare: 5-9 octombrie 2020.

Permisele BCU se eliberează pe baza carnetului de student vizat pe anul universitar 2020-2021.