Anunţ pentru studenţii şi masteranzii din anu 2-3, privind eliberarea/vizarea carnetelor de student şi legitimaţiilor de transport CFR şi permise BCU

  • de

Şefii de grupă sunt rugaţi să aducă la Secretariatul facultăţii (în timpul programului cu publicul, afisat) carnetele de student şi legitimaţiile CFR ale colegilor, pentru a fi vizate pe anul universitar 2020-2021.

Perioada de vizare: 5-9 octombrie 2020.

Permisele BCU se eliberează pe baza carnetului de student vizat pe anul universitar 2020-2021.