O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei

 

O introducere în pedagogie, dar nu orice fel de introducere, pentru că autorul situează disciplina în ansamblul demersurilor contemporane din ştiinţele antropologice şi al evoluţiilor spre transdisciplinaritate. De asemenea, are loc o recentrare axiologică a educaţiei, începând cu idealul educativ şi sfârşind cu chestiunea dificilă a reconstrucţiei conţinuturilor educative în condiţiile unei necesare reforme globale a educaţiei şi învăţământului. În context, trebuie să semnalăm că noul tip de demers transdisciplinar nu este aplicat doar pedagogiei, ca disciplină eminentă a transmiterii culturii, ci şi educatiei, adica însuşi procesului de transmitere culturală. O carte pentru studenţi şi profesori, dar şi pentru cercetătorii educaţiei, cu care autorul întreţine, de altfel, un continuu şi foarte productiv dialog intelectual.