Creativitatea

Perspective psiho-pedagogice, vol. II

Volumul este realizat prin contribuţia unor autori, printre care şi prof. univ. dr. Liliana STAN (capitolul „Amenajarea spaţiilor educative pentru copiii mici – provocare pentru creativitatea profesorului„), conf. univ. dr. Angelica HOBJILĂ (capitolul „Relaţia creativitate – sincretismul artelor în procesul educativ”), lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ (capitolul „Practici curriculare pentru dezvoltarea creativității la preșcolari și la școlarii din învățământul primar„),


Autori capitole (din cadrul Facultăţii)

• Angelica HOBJILĂ • Nicoleta ROGOZ • Liliana STAN • Carmen - Mihaela CREŢU