Intervenţii psihologice în şcoală. Manualul consilierului şcolar

 

Consilierea școlară este într-o continuă evoluție și transformare, iar consilierii școlari pot reprezenta o resursă importantă în educație. Doar prin aplicarea unui model de consiliere școlară bazat pe date și pe utilizarea unor programe de intervenție a căror eficiență a fost demonstrată prin cercetare se poate crește calitatea activității desfășurate de consilierii școlari. Din această perspectivă, volumul propune numeroase exemple de programe validate științific utilizate în întreaga lume și programe dezvoltate de specialiști autohtoni, care pot îmbunătăți activitatea la cabinetele de asistență psihopedagogică. Adresat tuturor celor implicați în procesul educațional românesc, acest volum demonstrează că asistența psihopedagogică din țara noastră ar putea ajunge la nivelul profesional din alte state care au investit cu adevărat în educație.


Autori capitole (din cadrul Facultăţii)

• Ştefan BONCU • Simona BUTNARU • Irina CRUMPEI • Ion DAFINOIU • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Alexandra MAFTEI • Gianina MASSARI • Emilia PASCAL • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Camelia SOPONARU • Nicoleta TURLIUC