Dezvoltare personală

Manual pentru clasa a II-a

Manualul propune activități variate care invită la reflecție și auto-reflecție, cunoaștere, autocunoaștere și intercunoaștere. Lecțiile extind orizonturile copiilor pentru o mai bună înțelegere de sine.

Are o structură clară și coerentă și introduce copilul într-o poveste pe care o parcurge unitate de unitate sub îndrumarea unui personaj, aspecte care facilitează învățarea într-un context creativ.

Vizează, prin activitățile propuse, implicarea tuturor factorilor importanți pentru demersul de dezvoltare personală și socială: elevi, învățători, familie.

Propune informații, activități și strategii fundamentate științific, corelate principiilor didactice și modelelor curriculare actuale.

Este un manual ilustrat într-o manieră originală și atrăgătoare. Raportul dintre imagini și text este unul echilibrat, astfel încât elevii să rețină cu ușurință informațiile și să nu obosească vizual.