Proiectarea curriculum-ului din perspectiva constructivismului

Noi tendinţe şi sugestii metodologice

Lucrarea analizează raportul paradigmă-model curricular dintr-o perspectivă integrativă. Încercarea de a ne îndepărta de limitarea la premisele epistemologice ale constructivismului este motivată de argumentul traducerii proiectării curriculare în termenii pragmaticului. Această traducere permite studenţilor, profesorilor, dar şi cercetătorilor să îşi orienteze demersurile de analiză în direcţia identificării unor oportunităţi care pot fi oferite de problematica proiectării curriculare. Prezenta lucrare se constituie într-o pledoarie pentru conceperea unui curriculum integrativ care emerge din perspectiva unitară asupra obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei de predare-învăţare-evaluare, managementului clasei de elevi, comunicării didactice. Noile roluri prioritare ale profesorului sunt: conceptor de curriculum, cel care dezvoltă curriculum, şi respectiv evaluator de curriculum. O reconfigurare a acestor roluri presupune cu necesitate şi o nouă perspectivă asupra multidimensionalităţii competenţei didactice, dar şi o viziune consistentă asupra programelor de formare a personalului didactic.