Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1860-1990. Cadre didactice şi cercetători

 

„Volumul este doar prilejul identificării tuturor acelora care au fost slujitorii catedrelor şi laboratoarelor de cercetare din Universitate, posibilitatea să aflăm că mari personalităţi ale spiritualităţii, ştiinţei şi culturii naţionale, reprezentanţi ai diverselor şcoli ale ţării şi ale lumii au fost, mai întâi sau pentru o vreme, aici, la Iaşi. Scopul principal al d o c ume nt ă r i i l-a constituit identificarea persoanelor care au ocupat poziţii didactice şi/sau de cercetare la UAIC de-a lungul celor 130 de ani de la întemeierea instituţiei până în 1990. Într-o primă etapă, la începutul anului aniversar, 2010, am pus la dispoziţia publicului larg o bază de date informatizată http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/catalogCD-UAIC/, care include aproximativ 3000 intrări. La această adresă informaţia poate fi afişată în funcţie detrei criterii diferite: 1. criteriul alfabetic al numelor şi prenumelor; 2. criteriul alfabetic al facultăţilor; 3. criteriul cronologic.” (Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Șoitu)


Autori capitole (din cadrul Facultăţii)

• Magda Samoilă