Cărţi publicate de Laura Carasevici

 Pagină personală

2019

Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse

 

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză psihologică a umorului folosit de scriitorul britanic P. G. Wodehouse în romanele sale. Scopul acestei analize este acela de a umple un gol în aria de investigaţie a comicului la Wodehouse. Dacă cele mai multe lucrări s-au centrat, până acum, pe tehnicile narative şi caracteristicile lingvistice care definesc arhitectura stilistică umoristică concepută de Wodehouse, studiul de faţă oferă o analiză a mecanismelor psihologice care stau la baza umorului wodehousian, apelând la o serie de teorii psihologice ale umorului, precum teoria psihanalitică, teoria incongruităţii sau teoria reversibilităţii.

2011

Inteligência e cultura: Do individualismo-colectivismo às concepções pessoais de inteligência

 

Lucrarea de faţă îşi propune să verifice în două culturi distincte – România şi Portugalia – natura relaţiei dintre contextul cultural – operaţionalizat pe dimensiunea individualism vs. colectivism (independenţa individului faţă de grupul de apartenenţă şi definirea indentităţii plecând de la caracteristici personale vs. relaţii de interdependenţă şi definirea identităţii în termeni care fac referire la specificitatea şi viaţa grupului de apartenenţă) – şi inteligenţă – considerată din perspectiva teoriilor implicite pe care indivizii le dezvoltă asupra naturii statice sau dinamice a acestui atribut psihologic ce îşi relevă puternica sa fundamentare socio-culturală.

 Pagină personală