Inteligência e cultura: Do individualismo-colectivismo às concepções pessoais de inteligência

 

Lucrarea de faţă îşi propune să verifice în două culturi distincte – România şi Portugalia – natura relaţiei dintre contextul cultural – operaţionalizat pe dimensiunea individualism vs. colectivism (independenţa individului faţă de grupul de apartenenţă şi definirea indentităţii plecând de la caracteristici personale vs. relaţii de interdependenţă şi definirea identităţii în termeni care fac referire la specificitatea şi viaţa grupului de apartenenţă) – şi inteligenţă – considerată din perspectiva teoriilor implicite pe care indivizii le dezvoltă asupra naturii statice sau dinamice a acestui atribut psihologic ce îşi relevă puternica sa fundamentare socio-culturală.