Psihologie şi societate

 

Volumul de faţă înmănunchează câteva studii de sinteză în domeniul psihologiei sociale. Avem convingerea că într-o ştiinţă atât de dinamică cum este psihologia socială, sintezele de manual trebuie să reflecte un raport adecvat între teorie şi cercetare. De aceea, am lăsat frământările cercetării să răzbată în textele noastre. Teoria este cea care integrează cercetările şi le stimulează. Ea constituie un sistem logic ce unifică faptele de observaţie, dându-le un sens. Noi am încercat să arătăm cum s-au închegat anumite teorii pe baza unor seturi de date. Pe de altă parte, am pus în evidenţă funcţia euristică a teoriilor, maniera în care ele au determinat cercetătorii să testeze diverse ipoteze.