Devianţa tolerată

 

Scopul întregului demers constă în a propune un nou concept în domeniul psihologiei sociale: devianţa tolerată. Ca atare, toate eforturile s-au concentrat spre ancorarea acestui termen în psihologia socială în general şi în perimetru influenţei de grup în special. Noţiunea centrală este confruntată cu diverse teorii şi concepte ale disciplinei, relevându-se de fiecare dată felul în care acestea din urmă pot contribui la conturarea unei teorii a devianţei tolerate.