Imaginar, identitar şi reprezentări sociale

 

Lucrarea analizează cele trei concepte-cheie la intersecţia unor multiple domenii şi perspective teoretice, în scopul nuanţării şi/sau completării punctelor de vedere proprii psihologiei sociale. Ea oferă un material suplimentar de studiu studenţilor şi cercetătorilor interesaţi de problematica vocaţiei ontologice a imaginarului, de complexitatea proceselor, funcţiilor şi structurii identităţii şi a reprezentărilor sociale, de raportul specific dintre conceptele de „imaginar”, „identitate” şi „reprezentări sociale”.