Analiză şi intervenţie în ştiinţa socială

 

Volumul reuneşte rezultatele câtorva cercetări efectuate în Franţa şi în România, din 1992 şi până în prezent. Ele privesc trei mari teme: sociologia excluderii sociale şi sărăcia în închisori şi în instituţiile de ocrotire a copiilor, sistemele de protecţie a copilului în Europa şi în România şi prevenirea violenţei, precum şi raporturile de cooperare în muncă, în industrie şi în mediul sanitar.