Elemente de pedagogie universitară

Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită

Cartea completează pregătirea inițială a cadrelor didactice universitare, centrându-se pe descrierea și adaptarea conținutului didacticii școlare la nivel universitar, trecând în revistă un istoric și evoluțiile educației universitare, problematica finalităților educației, a conținuturilor și metodologiei universitare, redimensionarea principiilor didactice, designul instrucțional în context universitar, evoluțiile în evaluarea academică, relația cadru didactic-student, dar și modalitățile prin care coaching-ul (ca domeniu care vizează dezvoltarea și optimizarea activității, atingerea obiectivelor etc.) poate sprijini mediul academic.