Dimensiuni ale rezilienţei psihologice

Abordări teoretice şi aplicative

Volumul Dimensiuni ale rezilienţei psihologice. Abordări teoretice şi aplicative este rezultatul activităţii de cercetare a bursierilor doctorali şi postdoctorali şi a tutorilor grupei “Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale” din cadrul proiectului POSDRU  Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doscpostdoc), derulat la Academia Română, Filiala Iaşi.
Conţinutul şi structura volumului au fost determinate de obiectivul general al acestei grupe de cercetare, acela de a studia, din perspectiva teoriilor şi practicilor psihologice şi educaţionale şi cu instrumentele acestora, problematica rezilienţei psihologice atât în accepţiunea sa iniţială, de caracteristică individuală, cât şi, sau mai ales, în accepţiunea sa recentă de sumă de abilităţi şi competenţe dobândite în cursul unui proces dinamic şi longitudinal, specific nu doar indivizilor ci şi grupurilor  şi comunităţilor.