Tratat de metodologie a cercetării în psihologie

 

Lucrarea conţine o sinteză a principalelor metode practicate în psihologia contemporană. Ea nu se bazează doar pe investigaţie bibliografică, ci este completată cu o serie de concluzii dobândite în peste 25 de ani de practică profesională în laboratoare de psihologie din domeniul educaţional, organizaţional-industrial şi al transporturilor.

Tratatul se adresează mai ales studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor din domeniul psihologiei, dar şi unor absolvenţi de studii superioare din discipline învecinate, cum sunt sociologia, pedagogia, asistenţa socială, politologia, interesaţi de informare adusă la zi în domeniul metodologiei de cercetare. Totodată, lucrarea conţine în partea finală o istorie a metodologiei cercetării din domeniul psihologiei în România, ca urmare a constatării lipsei unei sinteze satisfăcătoare, atât în perioada clasică de dezvoltare a psihologiei româneşti, cât şi în cea modernă.