Statistica în educaţie

 

Prezenta lucrare acoperă o vastă problematică ce rezultă din intersecţia domeniilor statisticii şi educaţiei, fiind dedicată metodelor de observare utilizate în educaţie, metodelor de prelucrare şi analiză statistică a datelor categoriale şi utilizării metodelor statistice în studierea fenomenelor educaţionale.