Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării

 

„Revoluţia informatică” a schimbat din temelii modelul clasic de transmitere a cunoaşterii. Cartea este prima lucrare pedagogică dedicată tratării in extenso a noii paradigme din educaţie, în consens cu perspectiva informatizării, şi răspunde actualelor restructurări din programele de învăţământ, inclusiv cerinţelor privind formarea cadrelor didactice. Este prezentată întreaga tipologie a situaţiilor educaţionale care implică utilizarea tehnologiilor virtuale pentru a ameliora calitatea învăţării, prin facilitarea accesului la resurse şi servicii, precum şi a schimburilor şi a colaborării la distanţă.