Creativitatea elevilor

Posibilităţi de cunoaştere şi educare

Cartea a fost și încă este un bun instrument pentru profesorii din învățâmântul preuniversitar, inclusiv ciclul primar, în efortul lor de a stimula creativitatea elevilor. Componentele de ghid practic se sprijină atât pe valorificarea informației științifice disponibile în anul 1983, cât și pe cercetări proprii. În Cuprins găsim ,,1. Considerații generale privind psihopedagogia creativității”, ,,2. Potențialul creativ al elevilor și cunoașterea lui”, ,,3. Contribuții la o psihopedagogie aplicată a creativității”, ,,4. Concluzii generale” și ”Anexe”, acestea din urmă conținând instrumente, metode pentru stimularea creativității, exerciții ș.a. (Ana Stoica-Constantin).