Forme ludice în activităţile curriculare şi extracurriculare

Aplicaţii în educaţia fizică şi sport

Cartea se adresează: studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, şi celor de la Pedagogia Învăţământului Preprimar şi Primar, tuturor celor care urmează modulul psiho-pedagogic, profesorilor de educaţie fizică şi sport indiferent de ciclul şcolar în care predau, antrenorilor şi monitorilor sportivi, educatorilor (educatoarelor), institutori/institutoare, profesori pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorilor/învăţătoarelor, profesori pentru învăţământul primar care predau la grădiniţe sau ciclul primar (conform funcţiilor didactice stabilite în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011), profesorilor suplinitori pe disciplina educaţie fizică şi sport, părinţilor şi tuturor celor care înţeleg importanţa educaţiei prin mijloace ludice.