Educaţia adulţilor

Identitate şi context românesc

Lucrarea se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor direct interesați de evoluția cunoașterii în educația adulților, principalele finalități constând în configurarea unui nucleu diciplinar specific domeniului și eliminarea prejudecăților care susțin existența unei istorii scurte a educației adulților în contextul cultural românesc. Cunoașterea în domeniul educației adulților nu constituie un corpus static, ci o construcție deschisă, condiționată de acumulări de fapte, idei și reflecții, de la cele mai vaste și generale, până la cele mai specializate, fiind înscrisă într-un parcurs de reconfigurare continuă. Discursul asupra educației adulților din prezenta lucrare acoperă atât planul conceptual, centrat pe elementele de specificitate ale registrului terminologic, cât și palierele educative empirice, rezultate din cunoașterea și aprofundarea faptelor concrete, a determinantelor istorice, sociale, culturale și politice care le-au condiționat evoluția, având rolul explicitării contextului întemeierii și dezvoltării domeniului în țara noastră.