Teoria şi metodologia evaluării

 

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării, acest manual universitar are ca principale finalităţi dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente, evitarea disfuncţiilor ce pot să apară în activităţile de evaluare, precum şi creşterea autonomiei profesorilor în gândirea şi aplicarea unor instrumente şi tehnici de notare a performanţelor elevilor. Casetele cu exerciţii şi teme de reflecţie îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză. Concepută ca o sursă şi un suport interogativ asupra evaluării şcolare, lucrarea se adresează studenţilor aflaţi în faza de pregătire iniţială de la facultăţile de profil sau care urmează cursurile modulului pedagogic, dar şi cadrelor didactice care participă la diferite stagii de formare continuă.