Mentalităţi şi structuri axiologice

O perspectivă psihologică

Lucrarea de faţă îşi găseşte rădăcinile în preocupări şi încercări vechi materializate sub forma unei teze de doctorat. Această aplecare asupra mentalităţilor şi a domeniului axiologic, de-a lungul unei perioade lungi de timp (un deceniu), mi-a permis să distilez câteva tendinţe generale ale cercetărilor din sfera mentalităţilor şi valorilor, dar, mai presus de toate, mi-a sporit numărul întrebărilor şi incertitudinilor referitoare la o arie oricum dominată de multiple interogaţii. în plus, încercarea de a cuprinde cât mai multe opinii asupra domeniului în discuţie fragmentează oarecum lucrarea şi o fac mai greu de abordat. Acest lucru se datorează, pe de o parte, perspectivei abordate, predominant teoretică, şi, pe de altă parte, refuzului de a cădea pradă unor speculaţii seducătoare dar puţin productive în contextul actual.