Psihologia

Vocaţie şi profesie

,,Doamna profesoară Ana Stoica-Constantin animă, de câțiva ani, un grup de tineri dornici să-și descopere și augmenteze potențialul de cercetători în domeniul psihologiei. Cursul de psihologia creativității, pe care-l ține studenților de anul V, este doar pretextul și ocazia de a lucra cu cei dispuși să se angajeze, cu cei motivați pentru cercetare.” (Adrian Neculau, Prefață, Iași, 8 septembrie 1996).
Volumul conține studii interesante, majoritatea empirice, elaborate de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și colaboratori externi. Unii autori sunt acum cadre didactice ale Facultății (Ticu Constantin, Dorin Nastas, Camelia Puzdriac, Alois Gherguț), alții au făcut între timp studii doctorale sau au devenit buni psihologi. Originalitatea subiectelor abordate, profesionalismul cercetării, siguranța scrierii celor 19 studii din volumul de 213 pagini este o dovadă în plus că, uneori, valoarea nu așteaptă numărul anilor (Ana Stoica-Constantin).