Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale

 

Autorul abordează problematica educaţiei interculturale pornind de la descrierea implicaţiilor şi resorturilor axiologice care guvernează activitatea educativă, prin raportarea la orizontul educaţiei, ajungând apoi la posibilităţile şi strategiile de realizare, dificultăţile la nivel individual şi comunitar.