Comunicarea în câmpul social

Texte alese

Lucrarea reuneşte traducerea a 14 studii reprezentative pentru cei care s-au afiliat Şcolii de la Palo Alto şi paradigmei orchestrei asupra comunicării. Acestea sunt precedate de un studiu intoductiv integrator: Comunicarea – “forţa gravitaţională” a câmpului social.