Psihologia satisfacţiei în cuplu

Abordări actuale privind succesul în relaţiile romantice

Volumul reprezentă o incursiune în psihologia satisfacției în cuplu, concept central pentru întregul domeniu al psihologiei cuplului și a familiei. Pornind de la studii și teorii științifice actuale, cartea umple un gol existent în literatura psihologică de limbă română, prezentând care sunt cele mai importante modele teoretice care abordează satisfacția în cuplu, care sunt variabilele care afectează satisfacția și care sunt urmările unei relații satisfăcătoare, atât la nivel de cuplu, cât și individual. Volumul aduce în discuție viziuni variate, specifice psihologiei personalității, psihologiei sociale, celei cognitive, psihometriei, psihoterapiei sau psihologiei interculturale, toate avându-și rădăcinile în cele mai recente cercetări internaționale și naționale. Drept urmare, prin abordarea unui subiect de larg interes pentru specialiști și nu numai, acesta se concretizează într-un suport de încredere pentru practicieni, cercetători, studenți, dar și pentru publicul larg.

«Observațiile realiste și echilibrate, argumentele bazate explicit pe evidențe empirice și sinteza teoretică complexă și extrem de actuală propusă de autor reprezintă câteva dintre atuurile importante ale demersului său. Cartea are la bază sinteza literaturii de specialitate și studiile realizate de autor în cadrul tezei sale de doctorat în care sastisfacția în cuplu a constituit variabila „vedetă”. Lucrarea de față nu se limitează la concluziile extrase din studiile proprii, ci adâncește analiza conceptului, pe care îl raportează la literatura de specialitate relevantă, insistând asupra controverselor și certitudinilor actuale. Autorul a încercat și a reușit să trateze în manieră aproape exhaustivă constructul și procesul pe care îl desemnează, pornind de la modelele teoretice, continuând cu analiza variabilelor mai importante asociate, a predictorilor și efectelor satisfacției în cuplu, încheind cu aspectele metodologice, legate de problematica măsurării satisfacției în cuplu și diferențele interculturale.»
(Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc)