Imagini identitare

 

Volumul numeşte şase studii dedicate problematicii etnoidentitare. Două sinteze – Etnopsihologie. ImagologieEgo-ecologie, Problematica identităţii etnopsihice în cultura română modernă – şi patru cercetări – Structuri axiologice şi alteritateAspecte ale contextualizării în reprezentarea identităţii etnice„Unchiul Sam” despre româniRomânii în oglinda auto şi heteroimaginii – creionează direcţiile de cercetare ale domeniului, diagnostichează reperele româneşti ale acestei arii tematice şi oferă concluzii la câteva demersuri aplicative focalizate pe reperezentările etnoidentitare.