Sari la conținut

ESL Plus – Early School Leaving Plus

PROIECTUL Erasmus+ ESL Plus – Early School Leaving Plus
– dedicat cunoaşterii şi angajamentului pentru reducerea abandonului şcolar in Europa

Parteneri instituţionali:
 • Tempus Public Foundation, Hungary
 • Expanzio Consulting Ltd, Hungary
 • European School Heads Association
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi, România
 • Lower Saxony State Institute for Quality Development of Schools, Germany
 • The Gothenbourg Region Association of local authorities, Sweden
 
ESLplus
Componenţa echipei UAIC
 • Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici (manager proiect)
 • Prof. univ. dr. Carmen Creţu (cercetător)
 • Lect. univ. dr. Andrei Marian (cercetător)
 • Conf. univ. dr. Elena Seghedin (cercetător)
 • Ligia Boca (expert calitate – Biroul Managementul Calităţii)
 • Grigoriţa Coceanu & Ioana Mihu (administrativ-financiar – Direcţia Financiar Contabilă)
 • Adina Zahariuc (administrativ-financiar Direcţia Resurse Umane)
 
DropoutPrevention
Despre proiectul nostru:

Pentru că este deja cunoscută complexitatea deosebită a fenomenului abandonului şcolar – cu rădăcini nu doar în perimetrul experienţelor şcolare ci adesea inserate profund în experienţe perinatale, de copilărie foarte mică şi mică, corelat cu situaţia socio-economică precară sau grevat de violenţă, neglijare sau abandon familial sau social – Proiectul Erasmus+ ESL Plus este dedicat focalizării atenţiei asupra acestor realităţi Europene.

Sunt numeroase proiecte europene care se axează pe diminuarea abandonului şcolar şi există foarte diferite practici de bună calitate în şcoli şi în organizaţii din comunitate. ESL Plus urmăreşte documentarea acestor experienţe – proiecte europene, bune practici, metode, instrumente şi activităţi exemplare – care să permită tuturor celor interesaţi – educatori, părinţi, copii şi adolescenţi, directori de şcoli, inspectori şi responsabili din politicile educaţionale şi comunitare – sa fie la curent şi sa fie în contact cu evoluţiile vibrante ale acestui domeniu în care ţinta este fim şi sa rămânem cu toţii „la bordul” educaţiei, pentru o viaţă mai bună!

ESL Plus dezvoltă platforma online ESL Plus Portal care documentează cunoaşterea ESL şi permite conectarea tuturor la această cunoaştere împărtăşită, permiţând noi forme de cooperare şi acţiune concertată la nivel local, naţional sau regional european.

De asemenea, ESL Plus dezvoltă comunitatea ESL prin crearea şi susţinerea ADPE – The Alliance for Dropout Prevention in Europe (Alianţa pentru prevenirea abandonului şcolar în Europa). Aceasta Alianţă permite coalizarea directorilor de şcoli, profesorilor, educatorilor, experţilor fenomenului abandonului şcolar, celor implicaţi în realizarea de politici educaţionale şi sociale, familiilor, parinţilor şi celor care participă la viaţa educaţională.

Daca doriţi să consultaţi resursele ESL Plus Portal sau doriţi să contribuiţi cu propriul proiect, propria metodă sau instrument la resursele europene intraţi pe Portal şi contactaţi administratorii pentru a propune contribuţia relevantă. (http://www.dropoutprevention.eu/)

Sari la conținut