Reflect Lab – Sprijinind lectorii universitari în aplicarea învăţării prin cercetare si descoperire

 • Proiect Erasmus Plus, tip KA 2
 • Perioada contractata pentru desfăşurare: Decembrie 2016-Aprilie 2019
 • Link: reflectlab.info.uaic.ro

Problematica refugiaţilor a determinat o criza a întregii Uniuni Europene. Dar, încă nu există un acord asupra soluţionării unitare a situaţiei refugiaţilor intraţi în ţările UE. Deşi multi cetăţeni europene sunt primitori şi sportivi, refugiaţii sunt încă văzuţi drept o ameninţare pentru securitatea internă a UE. In toata UE, violenţele împotriva acestora cresc numeric, ca şi voturile pentru partidele de dreapta (nationaliste). Comisia UE pentru educaţie susţine că: “Educaţia şi formarea sunt cruciale pentru prevenirea şi soluţionarea sărăciei, a excluziunii şi discriminării sociale, pentru clădirea unei fundaţii stabile pentru cetăţenia activă.”

Un cetăţean European informat şi activ este un element important pentru un viitor democratic în Europa. Completând fundamentele cercetate teoretic, universităţile trebuie să abiliteze studenţii în a lua poziţii bine argumentate şi a exersa competenţele gândirii reflective.

Proiectul REFLECT LAB contribuie la atingerea acestui scop, prin sprijinirea lectorii universitari în a aplica învăţarea prin cercetare şi descoperire în activităţile lor didactice. Astfel, vor fi dezvoltate Laboratoare REFLECT – adică, laboratoare în care să fie exersate activităţi de cercetare şi/sau de predare în Ştiinţele Sociale.

Obiectivul general este de a structura un curs inovativ de predare-învăţare centrată pe individ, dezvoltat la nivel universitar; în cadrul acestui curs:

 • Studenţii realizează cercetări în mod autonom, folosind metode ştiinţifice aplicate problematicii domeniului social, educational şi politic;
 • Lectorii sunt suportivi şi facilitează procesul de cercetare şi de dezbatere critică.

Proiectul şi-a propus o serie de rezultate vizibile la nivelul universităţilor partenere si nu numai, respectiv o modificare a modului de a realiza actul de predare-invatare:

 • O analiză de nevoi legată de topicul Învăţării prin descoperire/cercetare şi al predării pe baza rezolvării de probleme, al predării experienţiale, în general, realizată din perspectiva lectorilor universitari;
 • O colecţie de materiale suport şi îndrumări pentru realizarea unor activităţi de cercetare, activităţi didactice pe baza Învăţării prin descoperire, un manual metodic pentru implicarea studenţilor în lecţiile tip Reflect Lab;
 • Un ghid didactic/metodologic pentru lectori, cu un design şi o structură atractive, în sensul sprijinirii lor în implementarea REFLECT LAB;
 • Un curs de formare tip Blended Learning, cu durata de 5 zile, pentru abilitarea lectorilor în aplicarea procedurilor REFLECT LAB;
 • O platformă IT pentru lectorii ce predau Ştiinţe Sociale, Stiinte ale educatiei sau conexe, pentru schimb de informaţii şi experienţe, pentru suport mutual;
 • Un kit de implementare a proiectului tip REFLECT LAB în alte universităţi.

Prin acest proiect ne propunem să încurajăm profesorii să acorde timp pentru a studia acest tip de Reflect Lab şi a aplica o astfel de structură în activitatea lor de predare. Materialul suport va susţine în întregime această idee de a facilita, de a sprijini munca personalului didactic din universităţi.

Partenerii implicati in proiect:

 • Leibniz Universitat Hanover. Institut fur Didactik der Demokratie
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
 • Universitet Mikolaja Kopernika W Torunu
 • Universidad de La Laguna
 • Manchester Metropolitan University

Din echipa P2 fac parte profesori ai facultatii noastre si personal tehnic si administrativ:

 • dr. Elena Seghedin (manager proiect),
 • dr Ciprian Ceobanu (cercetător),
 • ing. Andrei Scutelnicu (persoana resursa pe linia suportului IT),
 • Ligia Boca (administrativ) si
 • Grigoriţa Elena Coceanu& Ioana Mihu (financiar).

In echipa de implementare a proiectului au fost cooptati: dr. Georgeta Diac, dr. Roxana Ghiatau, dr. Manuela Miron, dr. Florin Frumos si dr. Andrei Marian. Suntem o echipa strasnica ce urmareste obiective deosebite!!!
Pentru detalii si materiale informative utile puteţi accesa pagina web a proiectului.