Sari la conținut

PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0115, Nr. 31/2021

Title: Tranziția energetică de la cărbune și carbon: efecte asupra societăților
This work is supported by a grant of the Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0115
Project type: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0115, february-september 2021

Abstract: Susținerea activităților de cercetare ale echipei proiectului H2020 ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, Grant Agreement number: 883947) în perioada februarie – septembrie 2021, corespunzând lunilor 10 – 17 ale proiectului.
Această perioadă este cea mai densă din punctul de vedere al activităților de cercetare empirică și de centralizare a acestora aflate în sarcina echipei noastre. Mai precis, ea include activități din două pachete de lucru: WP3, care cuprinde activitățile de culegere de date din zona Văii Jiului prin chestionare, interviuri, focus-grupuri și analiză de text, și WP5, care include activitatea de colectare, centralizare și sistematizare a datelor culese în toate cele 13 zone de cercetare empirică incluse în proiect (date care urmează a fi primite de la instituțiile europene partenere în proiect). De calitatea acestei baze de date depinde realizarea etapei centrale de analiză a datelor culese în cadrul proiectului (cea care urmărește realizarea unei taxonomii a provocărilor la care sunt expuse zonele miniere incluse în cercetare), sarcină la care echipa noastră are responsabilitatea principală ca task și WP leader.

Research directions:

  • Desk research (culegerea de informații relevante pentru dinamica socială a Văii Jiului)
  • Text research (culegerea și analiza de texte cu caracter public relevante pentru obiectivele proiectului), direcție de cercetare relevantă pentru dimensiunea socio-politică a proiectului H2020 ENTRANCES
  • Aplicarea de chestionare
  • Adaptarea ghidurilor de interviu și focus grup

Team members:

Sari la conținut