Studii post-doctorale

Programe postdoctorale de cercetare avansată

În secțiunea de mai jos aveți regulamentele și metodologia care definesc cadrul general de organizare a programului postdoctoral de cercetare avansată:

 

Studii postdoctorale 2020 – 2021

Studenți post-doctoranzi înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației, în ordinea alfabetică, care au susținut finalizarea studiilor post-doctorale de cercetare avansată.

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Coordonator ştiinţific Evaluarea rezultatelor activităţii de ceretare postdoctorală (50%) Prezentarea şi susţinerea lucrării finale (50%) Medie finală
1. ANTONOVICI C. LORENA Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
10 (zece)
9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)
2. BOSTAN M. CRISTINA-MARIA Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN
9 (nouă)
7 (şapte) 8 (opt)
3 HULUBA I. ANA-NICOLETA CĂS. GRIGORE Prof.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN
10 (zece)
9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)

 

Metodologia de finalizare a studiilor post-doctorale

 

Alte anunțuri

02.04.2021 Rezultate finale susţinere finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată
02.04.2021 Rezultate contestaţie finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată
31.03.2021 Rezultate finalizare studii postdoctorale, martie 2021