Studii post-doctorale

Programe postdoctorale de cercetare avansată

Cadrul general (documente)Admitere studii postdoctoraleFinalizare studii postdoctoraleArhivă anunţuri

Anunţ privind selecţia în vederea acordării burselor doctorale şi postdoctorale

UAIC anunță lansarea competiției pentru acordarea unui număr de 50 de burse doctorale în cuantum de 400 euro/lună și a 24 burse postdoctorale în cuantum de 600 euro/lună în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322.

Înscrierile pentru bursele doctorale au loc în perioada 4–10 octombrie 2022. Mai multe detalii puteţi obţine dând clic aici.

Înscrierile pentru bursele postdoctorale au loc în perioada 7–10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici.

Rezultatele concursului de admitere la Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei-POSTDOCTORAT, Sesiunea Septembrie 2022

Domeniul PSIHOLOGIE

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Numele mentorului ales Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat 40% Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală 30% Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare 30% Medie finală Observaţii
1. DIACONU P. ALEXANDRA CĂS. MAFTEI Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN 10 10 10 10 Admis buget
2. CANDEL I. OCTAV-SORIN Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC 10 10 10 10 Admis buget
3. ZANCU M. SIMONA-ALEXANDRA Prof.univ.dr. Loredana-Ruxandra DIACONU-GHERASIM 9 10 10 9.60 Admis buget
4. URSU G. ANDREEA Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC 9 10 10 9.60 Admis buget
5. BOJIAN ANCUŢA Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 9.00 9.00 10 9.30 Admis cu taxă

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Numele mentorului ales Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat (40%) Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală (30%) Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare (30%) Medie finală Observaţii
1. ANDREI D. LAURA-MIHAELA căs. PASCARIU Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU Absent Absent Absent Absent Absent
2. GRĂDINARIU P. TUDORIŢA Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ 9.66 9.66 9.66 9.66 Admis buget
3. TURICEANU L. TINA căs. VRABIE Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA 10 10 10 10 Admis buget

Studii postdoctorale 2022 – 2023

Senatul UAIC a aprobat Metodologia de admitere si Regulamentului pentru studii postdoctorale 2022 – 2023

 

Calendarul admiterii (este redat mai jos și în Anexa 2 din ”Metodologia de admitere la studii postdoctorale”):

  • 23 – 26 septembrie (luni) – Înscrierea candidaților
  • 27 septembrie (marți) – Verificarea eligibilității
  • 28 septembrie (miercuri) – Susținerea proiectelor postdoctorale
  • 29 septembrie (joi) – Afișarea rezultatelor provizorii
  • 30 septembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor
  • 03 octombrie – Afișarea rezultatelor finale (turul I.)
  • 04 octombrie – Confirmarea locurilor pentru candidații admiși (turul I.)
  • 05 octombrie – Afișarea rezultatelor turul II.
  • 05 octombrie –  Confirmarea locurilor pentru candidații admiși (turul II.)
  • 06 octombrie –  Înmatricularea cercetătorilor postdoctoranzi

Rezultate finale susţinere finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată (2020-2021)

Studii postdoctorale 2020–2021

Studenți post-doctoranzi înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației, în ordinea alfabetică, care au susținut finalizarea studiilor post-doctorale de cercetare avansată.

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Coordonator ştiinţific Evaluarea rezultatelor activităţii de ceretare postdoctorală (50%) Prezentarea şi susţinerea lucrării finale (50%) Medie finală
1. ANTONOVICI C. LORENA Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
10 (zece)
9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)
2. BOSTAN M. CRISTINA-MARIA Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN
9 (nouă)
7 (şapte) 8 (opt)
3 HULUBA I. ANA-NICOLETA CĂS. GRIGORE Prof.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN
10 (zece)
9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)

Metodologia de finalizare a studiilor post-doctorale