Rezultatele concursului de admitere la Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei-POSTDOCTORAT, Sesiunea Septembrie 2022

Domeniul PSIHOLOGIE

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Numele mentorului ales Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat 40% Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală 30% Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare 30% Medie finală Observaţii
1. DIACONU P. ALEXANDRA CĂS. MAFTEI Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN 10 10 10 10 Admis buget
2. CANDEL I. OCTAV-SORIN Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC 10 10 10 10 Admis buget
3. ZANCU M. SIMONA-ALEXANDRA Prof.univ.dr. Loredana-Ruxandra DIACONU-GHERASIM 9 10 10 9.60 Admis buget
4. URSU G. ANDREEA Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC 9 10 10 9.60 Admis buget
5. BOJIAN ANCUŢA Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 9.00 9.00 10 9.30 Admis cu taxă

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Numele mentorului ales Pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat (40%) Calitatea proiectului de cercetare postdoctorală (30%) Susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare (30%) Medie finală Observaţii
1. ANDREI D. LAURA-MIHAELA căs. PASCARIU Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU Absent Absent Absent Absent Absent
2. GRĂDINARIU P. TUDORIŢA Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ 9.66 9.66 9.66 9.66 Admis buget
3. TURICEANU L. TINA căs. VRABIE Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA 10 10 10 10 Admis buget