Cadrul general al admiterii la doctorat

1. Condiţii generale

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții de învățământ superior de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenții studiilor efectuate in străinătate şi recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul MEN ca fiind cel puțin studii universitare de master. Potrivit prevederilor Legii Educaţiei nr. 1/2011 şi Adresei 25/DGIU/25/01/2021 a MEC, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mei parcurge ciclul II de studii universitare de master.

Pentru specializările de licenţă la care durata studiilor nu s-a modificat după aplicarea ciclurilor de tip Bologna, nu este posibilă înscrierea la ciclul III de studii universitare de doctorat fără parcurgerea ciclului II de studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UAIC într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobandită diploma de licenţă sau master, cu excepția cazurilor în care Școlile Doctorale impun condiții specifice de admitere. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

 

2. Metodologia care reglementează admiterea

Modul de organizare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat este reglementat la nivel instituțional:

 

3. Domenii de studii doctorale

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează studii universitare de doctorat în două domenii:

  • PSIHOLOGIE
  • ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Detalii referitoare la conducătorii de doctorat, aparținând fiecăruia dintre cele două domenii de studii și la temele propuse de aceștia pentru potențialii candidați găsiți în secțiunea Coordonatori și teme de cercetare.

 

4. Sugestii pentru potențialii candidați

Recomandăm potențialilor candidați să contacteze din timp coordonatorii pentru a discuta despre o posibilă coordonare a unui proiect de cercetare doctoral. Un dialog consistent pe tema designului de cercetare sau demararea unor proiecte de cercetare anterioare momentului înscrierii la concursul de admitere la doctorat, cresc șansele adjudecării unuia dintre locurile scoase la concurs.

Concursul de admiterea la Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educație, de regulă, se organizează la începutul lunii septembrie a fiecărui an (prima săptămână din septembrie – înscrierea candidaților; cea de a doua săptămână – selecția candidaților).

Pentru consultarea calendarului anual al admiterii și informațiile detaliate privind procedurile de înscriere și participare la concursul de admitere, vedeți secțiunea „Organizarea anuală a concursului admitere”.