Organizarea concursului de admitere

Admitere Doctorat 2022

 

Pentru anul universitar 2022– 2023, Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile PSIHOLOGIE și ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI.

Informațiile generale privind admiterea la școala doctorală și detaliile privind metodologia generală care reglementează admiterea au fost prezentate în secțiunea ”Cadrul general al admiterii la doctorat”.

Atestatul de cunoaștere a unei limbi străine în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat se poate obține și de la Centrul de testare al Facultății de Litere.

 

1. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor
1-6 septembrie 2022
9-14
înscriere online la adresa de e-mail
admitere.scoala.doctorala.fpse@gmail.com
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Științele Educației
7 septembrie 2022
ora 9:00
Laborator Dinamică de Grup
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Psihologie
8 septembrie 2022
ora 9:00
Laborator Dinamică de Grup
Selecţia candidaţilor străini
9 septembrie 2022
ora 9:00
Laborator Dinamică de Grup
Afișarea rezultatelor
16 septembrie 2022
 
Afișarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi
20 septembrie 2022
 

 

2. Înscrierea candidaților

Înscrierea candidaților se va realiza online la adresa de e-mail admitere.scoala.doctorala.fpse@gmail.com în intervalul 1-6 septembrie 2022.

Documentele pentru înscrierea la studii universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2022, se vor completa şi scana în format PDF, înainte de a fi încărcate în e-mail:

 • Fişa de înscriere (Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Acord de confidențialitate;
 • Notă de informare;
 • Curriculum Vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a Certificatului de naştere;
 • copie a Actului de identitate;
 • copie a Certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • Diploma de masterat/act echivalent/adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei. Plata taxei de înscriere se poate face la BRD sau la orice altă bancă folosind date (dacă vor fi solicitate) din tabelul care se regăseşte la acest link; de asemenea, folosind datele din tabelul menţionat anterior, plata se poate face şi prin virament.
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.
 • proiectul de cercetare în domeniul vizat.

 

3. Locuri alocate admiterii la doctorat (2022)

Pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2022, la Școala Doctorală de Psihologie şi Științe ale Educației au fost alocate pentru cele două domenii (Psihologie și Științe ale Educației) următoarele locuri:

Locuri repartizate statistic ROMI PRIORITARE TOTAL BUGET din care cu BURSĂ ME
12
4
0
16
8

Mai multe informații cu privire la numărul de locuri alocate puteți găsi dând click aici.

Locuri repartizate cu taxă IF/IFR (Români, UE, SEE) pentru cele două domenii de doctorat Locuri repartizate cu taxă IF/IFR (Români de pretutindeni, străini CPV) pentru cele două domenii de doctorat
2
10

Mai multe informații cu privire la numărul de locuri alocate puteți găsi dând click aici.

 

4. Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

 

5. Lista candidaţilor înscriși

5.1. Ştiinţe ale Educaţiei

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se va desfăşura miercuri, 7 septembrie 2022, începând cu ora 9:00.

  Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă

ORA DE INTRARE ÎN EXAMEN
1. PACHIȚA IRINA CRISTINA Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois 10.00 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
2. GHERASIM DANIEL Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin 9.92 2; 1; 4; 3 9,30 – 10,00
3. MAZURU DENISA GEORGIANA Prof. univ. dr. POPA Nicoleta-Laura 9.95 1; 2; 3; 4 10,00 – 10,30
4. OPRIA ȘTEFANA Prof. univ. dr. MOMANU Mariana 9.79 1; 2; -; – 10,30 – 11,00
5. RĂDEANU ISABELA-VASILICA Prof. univ. dr. MOMANU Mariana 10.00 4; 1; 3; 2 11,00 – 11,30
6. ROTUNDU BIANCA ȘTEFANA Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.87 1; 2; 4; 3 11,30 – 12,00
7. SPIRIDON (CĂS. ȘUȘNEA) SIMONA MIRELA Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.55 2; 1; -; – 12,00 – 12,30
8. TONEA (CĂS. ZAMFIR) CRISTINA MIHAELA Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.69 1; 2; 3; 4 12,30 – 13,00
9. BOBÎRNAT (CĂS. DRIȘCU) EUGENIA Prof. univ. dr. STAN Liliana 10.00 1; 2; 3; 4 13,00 – 13,30
10. GIURGICĂ (CĂS. SANDU) CLAUDIA ALEXANDRA Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.87 1; 2; 3; 4 13,30 – 14,00
5.2. Psihologie

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Psihologie, se va desfăşura joi, 8 septembrie 2022, începând cu ora 9:00.

  Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă

ORA DE INTRARE ÎN EXAMEN
1. IACOMI (CĂS. STOENESCU) NICOLETA Prof. univ. dr. DIACONU GHERASIM Loredana 10.00 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
2. MERLICI IOAN-ALEX Prof. univ. dr. DIACONU GHERASIM Loredana 10.00 1; 3; 2; 4 9,30 – 10,00
3. URZICĂ ANDREEA-LUCIANA Prof. univ. dr. TICU Constantin 10.00 -; -; 1; 2 10,00 – 10,30
4. APOSTOL MARIA-MANUELA Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 8.60 1; 2; 3; 4 10,30 – 11,00
5. NIȚĂ (CĂS. COJOCARU) LĂCRĂMIOARA Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 9.64 2; 1; 4; 3 11,00 – 11,30
6. CORLĂȚIANU MĂLINA IONELA Conf. univ. dr. MĂIREAN Cornelia 10.00 1; 2; 3; 4 11,30 – 12,00
7. LUCESCU TEODORA Conf. univ. dr. MĂIREAN Cornelia 9.40 1; 3; 2; 4 12,00 – 12,30
8. NISTOREANU-NECULAU BIANCA Conf. univ. dr. MĂIREAN Cornelia 10.00 1; 2; 3; 4 12,30 – 13,00
9. HUȚUL TUDOR-DANIEL Conf. univ. dr. KARNER-HUȚULEAC Adina 9.41 1; 3; 2; 4 13,00 – 13,30
10. LĂZĂRESCU GEORGIANA Conf. univ. dr. KARNER-HUȚULEAC Adina 9.68 1; 3; 2; 4 13,30 – 14,00
11. MARINA IOANA-FLORINA Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei 9.33 -; 1; -; 2 14,00 – 14,30
12. POPESCU ALEXANDRU Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei 10.00 1; 2; 3; 4 14,30 – 15,00
5.3. Foreign students

The entrance exam for the Doctorate, in the field of foreign students, will take place on September 9, 2022, starting with 09:00.

Nr.
crt.
Name and surname of the candidate Scientific coordinator Average enrollment Examination time
1. SOFER R. AVIHU Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU Taxă – cont propriu valutar 9,00 – 9,30
2. ELIMELECH M. YUVAL Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU Taxă – cont propriu valutar 9,30 – 10,00
3. HAKSHURIAN M. YAEL Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA Taxă – cont propriu valutar 10,00 – 10,30
4. WOLF M. NURIT Prof.univ.dr. Carmen Mihaela CREŢU Taxă – cont propriu valutar 10,30 – 11.00
5. IDER  (ADAM) E.E. ESTER Conf.univ.dr. Vasile Florin FRUMOS Taxă – cont propriu valutar 11,00 – 11.30

6. Afişare rezultate

Pentru a vizualiza rezultatele concursului de admitere și procedurile de confirmare a locului adjudecat vă rugăm să consultaţi secțiunea ”Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare”.

 

7. Contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro