Programul de cercetare științifică

Programul de cercetare științifică se referă la planificarea modului de elaborare și susținere a Rapoartelor de cercetare pe parcursul studiilor doctorale. Denumirea și perioada de susținere a fiecărui Raport de cercetare este stabilit de doctorand împreună cu coordonatorul său și aprobat într-un document numit ”PROGRAM INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ” (PCS).

Data exactă a susținerii unui referat (în luna stabilită anterior in PCS) este negociată de coordonator, doctorand și membrii Comisiei de îndrumare. După stabilirea datei și orei exacte, doctorandul va depune la Secretariat o cerere cu două săptămâni înainte de susținerea Raportului de cercetare.

Susținerea unui referat poate fi amânată cu cel mult 6 (șase) luni de la data inițială, iar pentru amânare se depune o cerere la Secretariat. Dacă referatul nu este susținut în termen de maxim 6 (șase) luni doctorandul va fi exmatriculat.

Mai multe detalii legate de pașii și procedurile concrete de realizare, planificare și susținere a Rapoartelor de cercetare găsiți în documentul ”PROCEDURI SCOALA DOCTORALA v12 2021”.

ATENȚIE! Aceste proceduri interne pot fi modificare sau reactualizate periodic. Înainte de a da curs unei etape din activitatea voastră doctorală, consultați documentul pentru a verifica dacă nu au intervenit modificări!