Anunţ privind selecţia candidaţilor la studii postuniversitare

Selecţia candidaţilor va avea loc în data de 28.09.2022, după cum urmează:

  1. Domeniul Psihologie: începând cu ora 13:00, sala Dinamică de Grup şi Şcoală Doctorală
  2. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: începând cu ora 08:00, sala Dinamică de Grup şi Şcoală Doctorală