Rezultate finale susţinere finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată

În tabelul de mai jos sunt prezentate numele studenților post-doctoranzi înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației, în ordinea alfabetică, care au susținut finalizarea studiilor post-doctorale de cercetare avansată.

Nr. 
crt.
Numele şi prenumele postdoctorand Coordonator ştiinţific Evaluarea rezultatelor activităţii de ceretare postdoctorală (50%) Prezentarea şi susţinerea lucrării finale (50%) Medie finală
1. ANTONOVICI C. LORENA Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC 10 (zece) 9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)
2. BOSTAN M. CRISTINA-MARIA Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN 9 (nouă) 7 (şapte) 8 (opt)
3 HULUBA I. ANA-NICOLETA CĂS. GRIGORE Prof.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN 10 (zece) 9 (nouă) 9.50 (nouă şi 50%)