Solicitare cazare, semestrul II

📅 10.03.2022

Ca urmare a începerii activităţilor didactice faţă în faţă (onsite), vă rugăm să vă înscrieţi în formularul „Cazare semestrul 2”, de pe Portal, pentru a solicita cazare (în cazul în care aveţi nevoie).

 

  • Perioada înscrierii: 10.03.2022, ora 11:00 – 14.03.2022, ora 09:00
  • Accesul la formular se realizează după logare.

 

Dacă sunteți un caz special: medical, orfan de ambii părinți, centru de plasament și plasament familial, vă rugăm să trimiteți actele scanate, la adresa gratiela@uaic.ro, în perioada 11 martie – 14 martie 2022.

 

Modelul de cerere este AICI.

 

Actele necesare:

   

   I. DOSARE MEDICALE:

    

  •   Cerere;
  •   Adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist, vizată de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc (din căminul nr. 8 complex studenţesc “Titu Maiorescu”);
  •   Copie certificat naştere student;
  •   Copie B.I./C.I. student.

 

   

   II. DOSARE SOCIALE:

    

      A. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI:

   •   Cerere;
   •   Copie certificate deces părinţi;
   •   Copie certificat naştere student;
   •   Copie B.I./C.I. student.

    

      B. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII (CENTRE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL:

   •   Cerere;
   •   Copie certificat naştere student;
   •   Copie B.I./C.I. student.
   •   Documente justificative privind situaţia în care se află:
    •   Adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
    •   Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial.