Solicitare cazare, anul universitar 2021-2022

📅 24.05.2021

În scopul rezervării unui loc de cazare în campusurile universității, pentru anul universitar 2021–2022, studenţii interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul de cazare aflat pe Portal.

Atenţie!
Vor completa strict numai studenţii care au nevoie de cazare, neavând domiciliul în Iaşi.

Regulamentul de cazare poate fi consultat la adresa următoare