Sari la conținut

Program cazare – an universitar 2019 / 2020

În data de 20 septembrie 2019 se vor afișa listele cu studenţii care au primit dreptul de cazare.

Eliberarea dispozițiilor de cazare la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei va avea loc în sala de curs D301 din corpul D, la etaj, după următorul program :

Program cazare

Prima zi de cazare – 23 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul III – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul III – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 15.00: studenţii din anul II – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 15.00 – 16.00: studenţii din anul II – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A doua zi de cazare – 24 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul I – psihologie
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul I – pedagogie şi psihopedagogie specială
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul I şi II – studii de master

A treia zi de cazare – 25 septembrie

Se vor caza studenţii din listele afișate în data de 20 septembrie, care nu s-au prezentat în zilele de 23 și 24 septembrie 2019:

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anii I – licenţă (toate specializările)
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anii II şi III – licenţă (toate specializările)
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – studii de master
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul II – studii de master

Etapa de redistribuire locuri cazare

În data de 26 septembrie 2019, la ora 10.00, vor fi afișate liste noi cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare va avea loc în data de 26 septembrie 2019 în sala D301, începând cu ora 11.00, după următorul program:

 • între orele 11.00 – 13.00: – psihologie (toţi anii)
 • între orele 13.00 – 14.00: – pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (toţi anii)
 • între orele 14.00 – 15.00: – master (toţi anii)

În situația în care vor rămâne locuri de redistribuit, atunci în zilele de27 şi 28 septembrie 2019, la ora 9.00, vor fi afișate listele cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare, pentru listele afişate în 27 şi 28 septembrie 2019 va avea loc, în aceeaşi zi, în sala D301 între orele 10.00-12.00 (toți anii şi toate specializările).

IMPORTANT:  La cazare se vor prezenta numai studenţii care au solicitat un loc de cazare (solicitarea fiind făcută prin înscrierea pe tabele – pentru studenţi, sau prin înscrierea pe fişele de înscriere la admitere – pentru admitanţi).

În cazul în care candidatul la admitere nu solicită un loc de cazare în fişa de înscriere la admitere, sau studentul nu se înscrie pe tabelul pentru cazare se va considera, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.(art 36. din Regulamentul de cazare)

Sari la conținut