Formular cazare pentru candidaţii declaraţi ADMIS la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022

📅 26.07.2022

Candidații admiși, care doresc cazare, vor completa pe site-ul facultății chestionarul pentru cazare la adresa următoare.

Perioada de completare a chestionarului de cazare este: 26 iulie – 31 august 2022.

Dacă sunteți un caz special (medical, orfan de ambii părinți, proveniți din centrul de plasament/case de copii, vă aflați în plasament familial, surori studente, studentă mamă cu copil, studenți căsătoriți, participant/cu părinte participant la Revoluție), veți încărca documentele în zona din chestionar. Lista actelor este la adresa: următoare.

Informații orientative despre cămine studențești și tarife, găsiți la adresa următoare.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite (de ex.: dacă unul dintre cămine este foarte solicitat, ca fiind preferat de mai mulţi candidaţi, faţă de numărul de locuri de care dispunem în acest cămin, atunci locurile în acest cămin se vor epuiza până la o anumită medie, iar comisia de cazare se va orienta spre a 2-a prioritate din formular).

Studenţii pot să completeze formularul de cazare, până la aceeaşi dată, pe Portal.