CAZARE – an universitar 2022/2023

1. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2022/2023, se vor înscrie pe portalul facultății, până ȋn data de 31 august 2022 (art.36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi)).

 

2. Studenții care se află ȋntr-una dintre situațiile speciale (art.8, art. 12, art. 14, art. 16 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi)), la ȋnregistrarea pe portalul facultății, ȋși vor ȋncărca și actele necesare prezentării situației sale.

 

Regulamentul de cazare poate fi consultat pe site, la adresa:
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

 

Detalii despre cazare, inclusiv tarife pe cămine, veți găsi la adresa :
https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 

Actele necesare pentru dosarul de cazare – SITUAȚII SPECIALE

I. DOSARE MEDICALE

  • Cerere;
  • Certificatul medical sau adeverinţa medicală eliberat(ă) de medicul specialist să fie vizat(ă) de medicul de familie şi de medicul pentru studenţi al Universităţii, din Căminul C8, Complex studenţesc „Titu Maiorescu”;
  • Copie certificat naştere student;
  • Copie B.I./C.I student.

 

II. ALTE CAZURI

 

A. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI

  • Cerere;
  • Copie certificate deces părinţi;
  • Copie certificat naştere student;
  • Copie B.I./C.I student.

 

B. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII (CENTRE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL

  • Cerere;
  • Copie certificat naştere student;
  • Copie B.I./C.I student.
  • Documente justificative privind situaţia în care se află:
   • adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament

     

    sau

   • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial

 

C. STUDENTE-MAME CU COPII

  • Cerere;
  • Copie certificat naştere copil;
  • Copie certificat căsătorie;
  • Copie certificat naştere studentă;
  • Copie B.I./C.I student.
  • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul.

 

D. STUDENT/PĂRINTE PARTICIPANT LA REVOLUȚIE

  • Cerere;
  • Copie certificat naştere student;
  • Copie B.I./C.I student.
  • Copie B.I./C.I. părinte beneficiar de certificat;
  • Copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”

 

E. CAZ SURORI SAU SORĂ/FRATE

  • Cerere tip;
  • Copii certificate naştere surori sau soră/frate;
  • Copii cărţi identitate/buletine;
  • Adeverinţe de student.

 

III. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI

  • Cerere tip;
  • Copie B.I./C.I./paşaport soţie;
  • Copie B.I./C.I./paşaport soţ;
  • Copie certificat căsătorie;
  • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
  • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
  • Copie certificat naştere copil (dacă este cazul).

NOTĂ: În cazul în care studenţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.