Precizări cazare, începând cu 12 noiembrie

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitarar 2020-2021, începând cu data de 12 noiembrie 2020,ora 08:00, cererile de cazare se înregistrează la Direcția Cămine și Cantine:

  • pentru căminele C1-C4, C5-C8, C10-C13  se depun la căminul C5 camera 20 sau se transmit pe adresa de e-mail:  liliana.marciuc@uaic.ro
  • pentru căminele „Gaudeamus”, „Akademos” și „Buna Vestire” se depun la administrația căminului „Gaudeamus”  sau se transmit pe adresa de e-mail: lidia.vranceanu@uaic.ro

Model de cerere
solicitare cazare

Repartizarea studenților pe locurile disponibile se face conform precizărilor Ordinului nr. 5650 din 29 septembrie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 – „camerele vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii de studiu diferite”.

Prezența fizică a studentului este necesară doar la ridicarea dispoziției de cazare, în cazul în care se identifică un loc de cazare liber corespunzător cu prevederile Ordinului menționat.

Sursa: UAIC