Ȋncepând cu data de 24 octombrie 2022, ora 08:00, cererile de cazare pentru toate căminele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași se transmit online la Direcția Cămine și Cantine. Detaliile și modelul de cerere, sunt ȋn pagina următoare.