Opţiuni cazare

Atenţie!
Vor completa strict numai studenţii care au nevoie de cazare, neavând domiciliul în Iaşi. Chestionarul se completează o singură dată. Te rugăm să completezi cu seriozitate şi atenţie sporită.

Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare
Având în vedere situația actuală în care activitatea didactică și academică se desfășoară în regim on-line, a fost dezvoltat prezentul formular, pentru a veni în sprijinul studenților, cu scopul rezervării unui loc de cazare în campusurile universității, pentru anul universitar 2020–2021.
Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, în campusurile Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, (Legea nr. 235/2015), privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele personale pe care le furnizați.
Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate. Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.
În situația în care ați optat pentru completarea formularului, dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea și prelucrarea informațiilor personale, de către personalul instituției, în scopul realizării listelor de cazare. De asemenea, informațiile dumneavoastră pe care le-ați completat se vor șterge automat din formular după apăsarea butonului Trimite.

Consimţământ prelucrare date

Informaţiile preluate sunt folosite strict pentru realizarea listelor de cazare.
Dacă nu eşti de acord, poţi închide pur şi simplu browser-ul, răspunsul nefiind înregistrat.
- câmp obligatoriu

Ai ales să nu participi, poţi ieşi de pe această pagină sau, pur și simplu, închide browserul.


Date personaleFM
13
(este important ca numărul matricol să fie corect!)
(minim 16 caractere)
0

Studii

Nivel studii

(pentru anul universitar 2020-2021)

Studii de licenţă

IIIII

Studii de master

II

Studii de doctorat

IIIII

STATUS INTERNAŢIONAL

românetnic românstrăin

Student român

DaNu
semestrul 2 / an univ. 2019-2020semestrul 1 / an univ. 2020-2021


Student etnic român

bugettaxă

Student străin

bugettaxă

CAZURI SPECIALE

Tip caz

Dosar medicalDosar socialDosar familiştiNu este cazul


Alege tipul de caz social:
student orfan de un parinte/ orfan de ambii parintistudent aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament)studente-mame cu copiistudent cu părinţi participanţi la Revoluţie / student participant la Revoluţiecaz surori


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Conţinut dosar:
Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:

NOTĂ: Adeverinţa medicală trebuie eliberată de un medic specialist, vizată de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc (din căminul nr. 8 complex studenţesc “Titu Maiorescu”);

Astfel, înainte de a încărca documentele de mai jos, trebuie să ai în vedere că:

 • actele medicale le veti trimite scanate la adresa de email uaic_medical7@yahoo.com (medicul UAIC);
 • titlul emailului va fi Nume_Prenume_an_Specializare_FPSE (ex. Popescu Ioana an 2 Psihologie FPSE);
 • abia după ce vei primi prin email un document de la medicul UAIC, vei completa chestionarul şi vei încărca documentele următoare:

Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:


Descarcă cererea pentru a o completa.

De încărcat:

NOTĂ: În cazul în care studenţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

CAZARE

Opţiuni cazare


Tarifele de cazare în anul universitar 2019-2020 (cu scop orientativ)

C1
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C2
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
C3
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
C5 (doctoranzi)
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (2 locuri – pat dublu)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
 • 120 lei/loc/lună (C4- 4 locuri în cameră, C6, C7, C8, C10, C12 și C13- 5 locuri în cameră)
C11 (doctoranzi, studenți familiști)
 • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
Akademos
 • 500 lei/loc/lună
 • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
Gaudeamus
 • 440 lei/loc/lună
Cămin „Buna Vestire” (numai băieţi)
 • 350 lei/loc/lună

Harta campusului

Click pe imagine pentru a vedea hartaCAZARE

Opţiuni cazare


Tarifele de cazare în anul universitar 2019-2020 (cu scop orientativ)

C1
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C2
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
C3
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
C5 (doctoranzi)
 • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
 • 250 lei/loc/lună (2 locuri – pat dublu)
 • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
 • 120 lei/loc/lună (C4- 4 locuri în cameră, C6, C7, C8, C10, C12 și C13- 5 locuri în cameră)
C11 (doctoranzi, studenți familiști)
 • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
Akademos
 • 500 lei/loc/lună
 • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
Gaudeamus
 • 440 lei/loc/lună
Cămin „Buna Vestire” (numai băieţi)
 • 350 lei/loc/lună

Harta campusului

Click pe imagine pentru a vedea harta