1.5 Taxă depășire perioadă doctorat

Cod taxă: 30

 

Cuantumul taxei = taxa de școlarizare aferentă anului academic în care se solicită prelungirea/12 luni x nr. luni de depășire

 

Plata taxei pentru depășirea perioadei de doctorat, se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele doctorandului
Codul numeric personal CNP-ul doctorandului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă depășire perioadă de doctorat) 30
Forma de învățământ Doctorat
Cod formă de învățământ 05
Cod facultate 2550